Pokaż/Ukryj opcje strony

Bariera wejścia

czynniki ograniczające wejście przedsiębiorstwa do danego sektora.

Wśród barier wejścia wymienia się m.in.:
- ekonomię skali, tj. minimalny rozmiar produkcji, który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązującej ceny rynkowej,
- koszty zmiany dostawcy,
- brak dostępu do kanałów dystrybucji, co oznacza zbyt wysoki koszt, jaki trzeba ponieść, aby móc sprzedać swoje wyroby,
- politykę państwa, np. konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia (bariery formalne),
- potrzebę posiadania wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników,
- wysoki poziom technologiczny i związana z nim wysoka jakość wyrobów, co oznacza zbyt wysokie nakłady, jakie trzeba ponieść na rozwój technologii.

Istnienie różnorodnych barier wejścia jest zazwyczaj korzystne dla już działających w danym sektorze przedsiębiorstw (ogranicza konkurencję, przez co umożliwia osiągniecie wyższych zysków) i niekorzystne dla konsumentów (ograniczona konkurencja wiąże się z wyższymi cenami lub innymi niedogodnościami dla klienta).

Bariery wejścia są tym wyższe im bardziej atrakcyjny jest sektor.