Pokaż/Ukryj opcje strony

Analiza ryzyka

określone działania skierowane na obniżenie negatywnego wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich działań służących przeciwdziałaniu i ograniczaniu ryzyka. Pozwala na identyfikację, ocenę i monitorowanie poziomu ryzyka w sposób jakościowy i ilościowy, najczęściej przy wykorzystywaniu odchylenia standardowego i współczynnika zmienności. Analiza ryzyka jest jednym z podstawowych elementów procesu zarządzania ryzykiem.

Wyróżnia się kilka rodzajów podejścia do analizy:

  1. podejście podstawowego poziomu – zastosowanie standardowych zabezpieczeń,
  2. podejście nieformalne – oparte na wiedzy i doświadczeniu ekspertów,
  3. szczegółowa analiza ryzyka – z wykorzystaniem technik analizy ryzyka,
  4. podejście mieszane.

Analiza ryzyka jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do:

- przygotowania polityki bezpieczeństwa i systemów zarządzania bezpieczeństwem,

- zarządzania projektem,

- zarządzania przedsiębiorstwem,

- różnego rodzaju analiz biznesowych,

- podejmowania decyzji inwestycyjnych,

- podejmowania decyzji kredytowych.