Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

KONTO: Wspólny rachunek w banku - plusy i minusy

Ocena: 1.7, Liczba oddanych głosów: 18Ocena: 1.7, Liczba oddanych głosów: 18Ocena: 1.7, Liczba oddanych głosów: 18Ocena: 1.7, Liczba oddanych głosów: 18Ocena: 1.7, Liczba oddanych głosów: 18
18
piątek, 8 października 2004 18:24
Zdjecie: KONTO: Wspólny rachunek w banku - plusy i minusy

Wspólne konto w banku - razem z żoną, kimś bliskim z rodziny, przyjacielem - to niewątpliwa wygoda. Możliwość użytkowania konta przez 2 lub 3 osoby to dużo niższe niż w przypadku oddzielnych kont. Ale to propozycja dla osób, które mają do siebie pełne zaufanie - współwłaściciele bowiem wspólnie odpowiadają za wszystkie decyzje.

Wspólne konto w banku pozwala na przejrzystość domowego bilansu finansowego - wpływów i wydatków. To z kolei pozwala na bardziej racjonalne gospodarowanie finansami. To także oszczędności dla osób blisko ze sobą związanych - banki za prowadzenie wspólnego konta pobierają takie same opłaty, jak w przypadku indywidualnych. Ale wspólne konto wydaje się dobrą propozycją dla osób odpowiedzialnych, które wzajemnie sobie ufają - współwłaściciele konta ponoszą bowiem odpowiedzialność za wszystkie decyzje i dyspozycje pieniężne. Niekorzystne jest także to, że dodatkowe karty płatnicze wydawane do konta - kosztują. Osoby, które posiadają wspólny rachunek, będą musiały także wspólnie poddać się pewnym procedurom bankowym w momencie zaciągania kredytu, gdyby jeden z właścicieli chciał go zaciągnąć.

Otwarcie rachunku wspólnego następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy chętnymi osobami i bankiem. Niektóre banki nie wymagają comiesięcznych wpłat i minimalnego salda do naliczania odsetek, ale w większości przypadków jednak pojawi się ten warunek. Wspólne konto mogą założyć dwie osoby, ale banki dopuszczają sytuację, że współwłaścicieli konta jest trzech. W większości banków warunkiem otwarcia takiego konta jest to, by założyciele były osobami pełnoletnimi, ale też nie zawsze i niektóre z nich obniżyły kryterium wiekowe - ukończone 13 lat.

Bank prawdopodobnie odmówi otworzenia rachunku wspólnego osobom, które będą tzw. nierezydentami, czyli osobami, które nie posiadają w Polsce stałego miejsca zamieszkania - zarówno w przypadku, gdyby jedna z osób zainteresowanych jest nierezydentem, jak i obie.

Banki, pod pewnymi warunkami, oferują także możliwość posiadania kilku kont wspólnych jednocześnie.

Każdy ze współwłaścicieli konta swoim podpisem na umowie wyraża zgodę na to, że każdy z nich  ma takie same prawa do dysponowania zgromadzonymi środkami bez ograniczeń oraz na dokonywanie samodzielnie wszelkich dyspozycji: zleceń, przelewów, wpłat i wypłat. Współwłaściciele mają prawo ustanawiać pełnomocników, ale wszyscy współposiadacze ponoszą skutki zarówno swoich dyspozycji, jak i tych dokonanych przez pośredników.

Co ważne - banki zastrzegają w regulaminach, że w sytuacjach konfliktowych - gdyby zdarzyły się przypadki nieporozumień między współposiadaczami i np. jeden z nich nie będzie honorował decyzji lub dyspozycji drugiego - będą wymagały postanowień sądu, np. w sprawie rozwodu, w sprawie rozdzielności majątkowej. Oznacza to tyle, że współposiadacze zawsze muszą najzwyczajniej "dogadywać" się - w przeciwnym przypadku banki zastrzegają, że nie będą ponosiły odpowiedzialności za skutki odmiennych decyzji posiadaczy. Banki zastrzegają także, że nie dokonują wypłat z rachunku wspólnego z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu któregoś ze współposiadaczy i nie przyjmują także dyspozycji na wypadek śmierci.

Koszty prowadzenia rachunku wspólnego zwykle są takie same, jak rachunków indywidualnych. Banki umożliwiają także w ramach konta wspólnego prowadzenie dowolnej liczby rachunków, choć może się zdarzyć zastrzeżenie, że tylko złotówkowych. Kilka rachunków w koncie umożliwia utworzenie subkonta, np. dla dziecka. Do konta wydawane są karty płatnicze - debetowe i kredytowe. Niektóre z banków te pierwsze wydają "od ręki"  za darmo, ale tylko jednemu z posiadaczy - za dodatkowe należy już zapłacić, co najmniej kilkanaście złotych rocznie za wydanie karty.

Zakładając konto należy pamiętać także o sytuacjach wyjątkowych i sprawdzić, przed założeniem konta, jak bank na nie zareaguje. Jedną z nich, jest, co prawda hipotetyczna, ale jak najbardziej realna, sytuacja jednoczesnego wykorzystania przez dwóch posiadaczy swoich kart płatniczych, np. na koncie znajduje się niewielka ilość pieniędzy i równocześnie, w dwóch różnych bankomatach, w sposób niezamierzony i nie umówiony, posiadacze zechcą wypłacić w rezultacie sumę większą niż jest na rachunku. Jak zachowa się bank po przekroczeniu salda? Może wystąpić debet, czyli bank udzieli mini kredytu do ustalonej wysokości, być może naliczy karne odsetki, a może się też zdarzyć, że jeden z posiadaczy nie wypłaci zwyczajnie nic. Podobnie może zdarzyć się przy dokonywaniu przelewów, jeśli klienci mają uruchomione na rachunku polecenia zapłaty. Oczywiście, by nie dopuścić do takich sytuacji współposiadacze muszą się o nich informować, ale przede wszystkim należy dopytać w banku - jaki system księgowania wypłacanych i wpłacanych sum w banku funkcjonuje, czy na bieżąco - on line, czy może z jakimś poślizgiem czasowym.

Inną sytuacją może być przypadek - kiedy jeden ze współwłaścicieli konta zechce zaciągnąć kredyt. Prawdopodobnie bank zażąda, by podczas podpisywania umowy pojawił się także drugi z posiadaczy konta i również swoim podpisem gwarantował dostępność zgromadzonych na koncie środków.

Warto też pamiętać, że gdyby doszło do zajęcia konta w drodze egzekucji komorniczej - pieniądze są zamrażane i dostępu do nich nie będzie miał żaden z posiadaczy, bez względu na to, z czyjego powodu doszło do zajęcia rachunku.

Źródła: strony banków komercyjnych


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 18

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze