Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

Rodzaje kredytów

Ocena: 2.6, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 2.6, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 2.6, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 2.6, Liczba oddanych głosów: 23Ocena: 2.6, Liczba oddanych głosów: 23
23
poniedziałek, 18 października 2004 16:59 | Autor: NBPortal.pl
Zdjecie: Rodzaje kredytów

Kredyt - to produkt zróżnicowany i dość skomplikowany. Jakie są ich podstawowe rodzje i na jakie cele możemy je przeznaczyć? Czym sią charakteryzują poszczególne rodzaje? Co niezbędnie trzeba trzenba wiedzieć przed wizytą w banku?

Wizyta w banku związana z uzyskaniem kredytu powinna być dobrze przygotowana. Instytucja ta nie udziela kredytu w ogóle, ale na określone cele. Należy o tym pamiętać, ponieważ wydanie pieniędzy na inne cele, niż stanowi o tym umowa kredytowa, może skutkować natychmiastowym jej wypowiedzeniem i żądaniem spłaty kredytu. Przychodząc do banku, musimy zatem wskazać cel, na który chcemy zaciągnąć kredyt.

Kredyt w rachunku. Pewnym wyjątkiem od reguły jest tak zwany kredyt w rachunku. Jest to produkt oferowany klientom posiadającym rachunek bieżący. Udzielenie przez bank kredytu w rachunku oznacza przyznanie limitu, do którego klient może się krótkoterminowo zadłużać.

Załóżmy, że został przyznany kredyt w rachunku w kwocie 5000 złotych. Oznacza to, że wydatki klienta dokonywane za pomocą karty płatniczej będą realizowane aż do osiągnięcia kwoty zadłużenia 5000 złotych. Bank będzie płacił za klienta, mimo że nie posiada on chwilowo żadnych pieniędzy na rachunku. Dopiero w momencie wpłynięcia ich na konto klienta posłużą one do spłaty istniejącego zadłużenia kredytowego. Technicznie rzecz biorąc, na rachunku bieżącym pojawia się codziennie jeden z dwóch rodzajów salda: dodatnie, wtedy gdy posiadamy pieniądze na rachunku, i ujemne, gdy korzystamy z kredytu. Na koniec miesiąca obliczane są odsetki zarówno od salda dodatniego, jak i ujemnego. Suma obu sald, jeśli jest dodatnia, powiększa stan rachunku, gdy jest ujemna, obciąża rachunek bieżący klienta. Należy pamiętać, że kredyt w rachunku jest najdroższą formą kredytu. Klient płaci nie tylko wysokie odsetki od ujemnego salda, ale bank pobiera również prowizję za gotowość, to znaczy za gwarantowanie klientowi udzielenia kredytu w rachunku do określonego limitu (w naszym przykładzie 5000 złotych).

Umiejętne korzystanie z kredytu w rachunku może być bardzo pożyteczne, szczególnie dla osób uzyskujących dochody w sposób nieregularny i z różnych źródeł. Korzystanie z kredytu w rachunku pozwala im na realizowanie zaplanowanych wydatków konsumpcyjnych nawet wtedy, gdy opóźnia się uzyskanie planowanych dochodów. Również kredyt w rachunku jest nieoceniony, gdy pojawia się chwilowa okazja zrealizowania opłacalnego zakupu i nie mamy czasu na uzyskanie dodatkowych dochodów lub załatwienie kredytu. Kredyt w rachunku pełni więc rolę pogotowia kasowego, łatającego dziury w budżecie rodzinnym.

Kredyt na zakup samochodu. Kredyty inne niż kredyt w rachunku, mają dokładnie zdefiniowany cel i wiążą się z zakupem określonych dóbr. Najpowszechniej znane są kredyty przeznaczone na zakup sprzętu gospodarstwa domowego i mebli. Zasady ich udzielania są proste, kredyt na ogół pokrywa całą wartość nabywanego towaru i z reguły formalności związane z jego udzieleniem załatwiane są w miejscu zakupu towarów.

Bardziej skomplikowaną formą kredytu niż przy nabywaniu na raty sprzętu AGD jest kredyt przeznaczony na zakup samochodu, gdyż wtedy bank jest bardziej dociekliwy. Interesuje się, jaki samochód i od kogo nabędziemy. Samochody nowe, kupowane u dealera samochodowego, jeśli tylko mamy zdolność kredytową, łatwo nabywamy na kredyt. Kredyty na samochód używany są już mniej atrakcyjne. Z reguły obejmują krótszy okres kredytowania i wymagają wyższego własnego udziału kredytobiorcy. Takie warunki banku są w pełni uzasadnione. Zabezpieczeniem kredytu jest nabywany samochód. Bank zwraca uwagę na to, by jego wartość przez cały okres kredytowania była wyższa niż bieżące zadłużenie kredytowe klienta. Nadwyżkę wartości samochodu ponad udzielony kredyt zapewnia własny wkład kredytobiorcy. Okres spłaty kredytu samochodowego bank określa w taki sposób, aby zawsze kwota kredytu, pozostała do spłaty, była niższa od jego bieżącej wartości. Z tego względu banki unikają kredytowania zakupu samochodów starszych niż pięcioletnie, ponieważ znacz- ny spadek cen tych samochodów po trzech, czterech latach powoduje, że ich wartość jest mniejsza od kredytu pozostałego do spłacenia.

Kredyt na zakup mieszkania. Uzyskanie kredytu na kupno mieszkania lub domu jest jeszcze bardziej skomplikowane. Kredyt mieszkaniowy jest bowiem co najmniej kilkunastoletni. Bank musi zatem dokładnie zanalizować zdolności płatnicze klienta, biorąc pod uwagę nie tylko jego bieżące dochody, ale również możliwość ich uzyskiwania w przyszłości. Ryzyka utraty pracy lub istotnego spadku zarobków klienta bank nie może całkowicie wykluczyć. Z tego względu poszukuje on pewnego zabezpieczenia swoich pieniędzy. Najlepszą gwarancją dla kredytu na kupno mieszkania lub domu jest finansowana właśnie nieruchomość. Tak więc warunkiem udzielenia kredytu jest ustanowienie na rzecz banku zabezpieczenia hipotecznego, czyli hipoteki. Jeżeli klient nie spłaca kredytu, wówczas bank może zająć nieruchomość i następnie ją sprzedać. W ten sposób odzyskuje on wyłożone w postaci kredytu pieniądze. Groźba sprzedaży nieruchomości działa na ogół dyscyplinująco na kredytobiorcę, który rezygnuje z innych wydatków na rzecz punktualnej obsługi kredytu mieszkaniowego.

Inne rodzaje kredytow. Ofertę kredytową dla klientów indywidualnych uzupełniają kredyty sezonowe oraz kredyty uruchamiane dla określonego adresata. Kredyty sezonowe pojawiają się w okresach wzmożonych wydatków konsumpcyjnych. Banki oferują zatem kredyty związane z zakupami świątecznymi, wyjazdami na wakacje, z nabywaniem akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw. Jednym z bardziej interesujących kredytów sezonowych był kredyt oferowany pielgrzymom wyjeżdżającym do Watykanu. Specjalną ofertę stanowią kredyty proponowane określonym grupom osób. Przykładem może tu być kredyt dla studentów na sfinansowanie studiów. Ma on charakter preferencyjny, to znaczy udzielany jest na korzystniejszych warunkach niż kredyty komercyjne. Bank proponuje go przy stopie procentowej niższej od stopy procentowej kredytów komercyjnych, a jego spłacanie można rozpocząć po roku od daty zakończenia studiów.

Autor artykułu
NBPortal.pl


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 23

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze