Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

Kredyt mieszkaniowy - kto dostanie?

Ocena: 1.4, Liczba oddanych głosów: 9Ocena: 1.4, Liczba oddanych głosów: 9Ocena: 1.4, Liczba oddanych głosów: 9Ocena: 1.4, Liczba oddanych głosów: 9Ocena: 1.4, Liczba oddanych głosów: 9
9
poniedziałek, 18 października 2004 14:57
Zdjecie: Kredyt mieszkaniowy - kto dostanie?

Kredyt mieszkaniowy - marzenie wielu z nas. Ale mogą otrzymać go tylko Ci, którzy spełnią szereg warunków. Minimalny, obowiązkowy wkład własny oraz tzw. zdolność kredytowa, etat w miejscu pracy, stałe zameldowanie czy uregulowany stosunek do służby wojskowej - to tylko najważniejsze...

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na kupno mieszkania lub domu, budowę lub rozbudowę nieruchomości, nabycie praw własności, zamianę lokalu, spłatę podobnego kredytu w innym banku lub inne potrzeby mieszkaniowe. Mogą go dostać ci, którzy spełnią szereg warunków, a przede wszystkim posiadają tzw. zdolność kredytową oraz wkład własny.

Zdolność kredytowa to zdolność klienta do spłaty pożyczki i odsetek w ustalonym terminie. Banki obliczają ją oceniając relację - wysokość zarobków klienta (w przypadku małżeństwa -  łącznych dochodów małżonków) do jego wszystkich co miesięcznych zobowiązań finansowych (opłaty za mieszkanie, samochód, telefon, raty innych pożyczek itd.) oraz na podstawie innych informacji: oprocentowania kredytu, spodziewanego okresu jego spłaty i wkładu własnego.

Minimalny wkład własny, czyli oszczędności, którymi klient już dysponuje, wynoszą zwykle ok. 20% wartości nieruchomości. Im jest to wyższa suma tym lepiej - większa szansa na pozytywną ocenę zdolności kredytowej i otrzymanie pożyczki. Większa może być również suma kredytu. Niektóre z banków deklarują, że sfinansują w 100% wartość nieruchomości, ale stawiają dodatkowe, wyższe wymagania, np. dodatkowe ubezpieczenie kredytu, brakującej części wkładu własnego lub inne. Jeden z banków oferuje kredyt do 100% wartości nieruchomości, ale tylko dla "młodych profesjonalistów", czyli osób, które "nie ukończyły jeszcze 35 roku życia, mają wyższe wykształcenie oraz są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w renomowanej firmie".

Kolejnym, w zasadzie "żelaznym" dla większości klientów, warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie stałego źródła dochodu oraz zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony. Ten ostatni wymóg banki rozpatrują jednak indywidualnie (w jednym może być okoliczność absolutnie dyskwalifikująca, w innym nie, ponieważ klient może mieć np. wysoką pensję lub odpowiedzialne stanowisko w pracy). Niektóre z banków udzielają kredytów mieszkaniowych również tym, którzy nie są zatrudnieni na etat, ale, obok np. dużo wyższych niż przeciętne zarobki, klient powinien mieć określone wykształcenie (zawody publicznego zaufania: prawnicy, architekci, adwokaci, notariusze, lekarze) lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Inne wymogi stawiane przez banki to posiadanie przez klienta obywatelstwa polskiego (lub kartę stałego pobytu), stały adres zameldowania w kraju na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące, uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Niezbędne dokumenty. To, jakie dokumenty należy zebrać zależy, od tego na jaki cel kredyt będzie przeznaczony oraz od sytuacji prawno-materialnej klienta. Niezależnie od sytuacji - niezbędne będą dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport), książeczka wojskowa, dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową w przypadku małżeństw lub pismo sądowe orzekające o separacji. Klient zatrudniony na umowę o pracę musi przygotować zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, natomiast emeryci - oryginały odcinków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rolnicy składają zaświadczenia z gminy o swoich dochodach, rolniczej ubezpieczalni (KRUS) i niekiedy oświadczenia majątkowe. Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą będą musieli złożyć m.in. odpis z rejestru przedsiębiorców z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zaświadczenie o nadaniu REGON oraz odpowiednie deklaracje majątkowe. W przypadku przedsiębiorców "teczka z dokumentami" może być jednak bardzo gruba, dlatego warto wcześniej zdobyć precyzyjne informacje - jakie dokumenty i za jaki okres należy przygotować.

Jeśli kredyt zostanie przeznaczony na spłatę zadłużenia w innym banku niezbędne będą dokumenty dotyczące udzielonego kredytu. Zaświadczenia o sprzedaży lub stanie aktualnym nieruchomości będą potrzebne przy wykupie lub zamianie. W przypadku rozbudowy lub przebudowy mieszkania lub domu należy przygotować dokumenty mówiące o stanie prawnym lokalu (wypis z ksiąg wieczystych), pozwolenie na budowę, zestawienie kosztów inwestycji. Podobnie w przypadku budowy domu - pozwolenie na budowę, zestawienie kosztów i dokumentacja budowy, stan prawny gruntu, faktury i rachunki oraz wiele innych.

 

Będą również potrzebne dokumenty dotyczące zabezpieczenia kredytu, np. zaświadczenia dotyczące poręczyciela, zgoda współmałżonka, a w przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki - wypis z księgi wieczystej nieruchomości.

źródło: informacje banków komercyjnych


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 9

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze