Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

OBLIGACJE: EDO - Obligacje emerytalne

Ocena: 0.0, Liczba oddanych głosów: 5Ocena: 0.0, Liczba oddanych głosów: 5Ocena: 0.0, Liczba oddanych głosów: 5Ocena: 0.0, Liczba oddanych głosów: 5Ocena: 0.0, Liczba oddanych głosów: 5
5
sobota, 23 października 2004 16:20
Zdjecie: OBLIGACJE: EDO - Obligacje emerytalne

EDO to Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe związane z programem Indywidualnych Kont Emerytalnych. EDO to jeden ze sposobów oszczędzania, odkładania na emeryturę.

EDO, czyli Emerytalna Dziesięcioletnia Oszczędnościowa Obligacja Skarbowa przeznaczona jest wyłącznie dla indywidualnych inwestorów. Nowa seria emitowana jest co miesiąc.

Obligacje emerytalne (z aktualnie wyemitowanej serii) są sprzedawane codziennie, po cenie 100 zł za sztukę.

EDO, wg informacji Ministerstwa Finansów (MF), posiada dziesięć rocznych okresów odsetkowych, a odsetki podlegają kapitalizacji po upływie każdego okresu odsetkowego (czyli kapitalizacja roczna). Nie można jednak wypłacać odsetek co roku - wypłata odsetek za cały okres oszczędzania nastąpi jednorazowo przy wykupie po upływie 10 lat.

Oprocentowanie EDO jest ustalane w każdym roku na podstawie inflacji ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz powiększane o ustaloną marżę. To marża właśnie gwarantuje, że zysk inwestora będzie zawsze wyższy od inflacji. Ale wysokość marży w pierwszym okresie odsetkowym i kolejnych może bć różna, dlatego warto to dokładnie sprawdzać.

Warto dodać, że pierwszym roku sprzedaży, czyli do końca 2004 r., oprocentowanie wynosiło 7,1% (to suma: 2,5% marży odsetkowej oraz ogłoszonej przez GUS inflacji 4,6%), aktualne mona sprawdzić na stronach internetowych MF lub serwisu internetowego obligacjeskarbowe.pl

Tak skontruowany "mechanizm" oprocentowania, zgodnie z informacjami resortu finansów, ma by satysfakcjonujące i dla inwestorw i dla Skarbu Państwa. "Taka konstrukcja umożliwia dostosowanie oprocentowania w każdym roku oszczędzania do bieżącej stopy inflacji i poziomu stóp rynkowych oraz gwarantuje powiększenie siły nabywczej zainwestowanego kapitału". Z jednej strony, z drugiej natomiast "(...) emisja obligacji oszczędnościowej o zmiennym oprocentowaniu, dostosowującym się do zmian stopy inflacji i rynkowych stóp procentowych, jest związana z mniejszym ryzykiem refinansowania dla budżetu (państwa - przyp. red.) niż emisja obligacji o stałym oprocentowaniu" - czytamy w informacji MF.

Obligacje emerytalne EDO można wykupić przed terminem (po upływie miesiąca od dnia zakupu danej obligacji i nie później ni na jeden m-c przed dniem wykupu). Jeśli będzie to wykup w ramach wypłaty (po upływie 10 lat od zakupu, po uzyskaniu wieku emerytalnego - 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych w wieku 55 lat) lub wypłaty transferowej w ramach IKE (przeniesienie IKE do innej instytucji finansowej), naliczone odsetki zostaną wypłacone w całości. W pozostałych przypadkach przy przedterminowym wykupie narosłe odsetki będą pomniejszane o 1 zł od jednej obligacji. Ponadto klient będzie musiał zapłacić 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), z którego IKE są obligatoryjnie zwolnione.

EDO można bedzie kupować w placówkach banku PKO BP, jak również przez specjalną infolinię i Internet.

Obligacje emerytalne EDO związane z IKE są kolejnym - po lokacie bankowej, kupnie jednostek w funduszu inwestycyjnym, polisie ubezpieczeniowej z funduszem kapitałowym oraz rachunku w biurze maklerskim - sposobem na oszczędzanie na dodatkową emeryturę. Każdy chętny, w ramach IKE, będzie mógł gromadzić oszczędności, które będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (19%), pod warunkiem, że wypłata oszczędności nastąpi po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych w wieku 55 lat.

Źródła: dane Ministerstwa Finansów


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 5

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze