Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

GIEŁDA: Jak wypłacana jest dywidenda!

Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 8Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 8Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 8Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 8Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 8
8
wtorek, 19 października 2004 09:39
Zdjecie: GIEŁDA: Jak wypłacana jest dywidenda!

Jak odebrać dywidendę z akcji spółki giełdowej? Można odebrać gotówkę lub złożyć dyspozycję przelewu na konto we wskazanych przez spółkę wypłacającą dywidendę miejscach...

Dywidenda to część zysków wypłacanych akcjonariuszom spółki giełdowej, zgodnie z ich prawem do udziału w zyskach wypracowanych przez nią. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji - dywidenda wypłacana jest na każdą posiadaną akcję na okaziciela. O tym, czy dywidenda zostanie w ogóle wypłacona, jaka będzie jej wysokość oraz kiedy nastąpi wypłata - decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA).

Dywidenda ze spółki wędruje, przez system rozliczeniowy, przelewem na rachunek inwestycyjny. Dom maklerski wraz z operacją zaksięgowania potrąca z sumy dywidendy podatek od zysków kapitałowych - 19 proc. w 2004 r. (dom maklerski zobowiązuje do tego art. 39 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Inwestor może polecić przekazanie tych pieniędzy przelewem na swoje konto bankowe. Jeśli będzie to przelew na konto w banku, do którego należy dom maklerski to prawdopodobnie dodatkowych opłat nie będzie. Natomiast w przypadku przelewu do innego banku biuro prawdopodobnie naliczy prowizję. Pełną informację o możliwościach wypłaty dywidendy każdy inwestor powinien także znaleźć w specjalnej korespondencji lub w komunikatach publikowanych przez firmy i biura maklerskie.

Wysokość dywidendy przypadającą na każdą akcję zależy od wielkości wypracowanego zysku przez spółkę i od tego, jaką część WZA przeznaczy na dywidendę. Jak tłumaczy GPW, wypłata dywidendy nie jest czymś powszechnie stosowanym, ponieważ bardzo często wypracowany zysk, jako najtańsze źródło kapitału, firmy wykorzystują na dalszy rozwój. W związku jednak z tym, że można ona być skuteczna zachętą kupowania jeszcze większej liczby akcji przez inwestorów, wiele spółek wypłaca dywidendę co roku. Ale warunkiem uprawniającym do otrzymania dywidendy jest posiadanie akcji w ustalonym przez WZA terminie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W biurze maklerskim należy sprawdzić, w którym dniu należy ostatecznie kupić akcje, by "załapać" się na prawo do dywidendy. Ze względu na system rozliczeń, zakup musi nastąpić przynajmniej kilka dni przed ustaleniem prawa do dywidendy.

Od dywidendy płaci się podatek od zysków kapitałowych - w roku 2003 było to - 15%, w tym roku jest to 19%. Dywidenda jest przychodem podatnika od momentu, gdy zostanie oddana mu do jego dyspozycji i wtedy także należy ująć w swoim  rocznym zeznaniu podatkowym. Nie jest natomiast istotny rok zaksięgowania zysku spółki. Jeżeli np. dywidendy, których źródłem jest zysk za rok 2003 albo nawet za lata wcześniejsze, uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy wspólników zostaną przeznaczone do wypłaty w tym roku, to będą opodatkowane według stawki 19%, a nie stawki 15%, która obowiązywała do końca ubiegłego roku.

W przypadku dywidend z zagranicy, inwestorzy muszą zapłacić podatek według skali progresywnej - polskie przepisy podatkowe zarezerwowały zryczałtowaną stawkę podatku dochodowego (dziś w wysokości 19%) jedynie dla dywidend krajowych wypłacanych przez firmy mające siedzibę w Polsce (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych). Dlatego też otrzymujący dywidendę z zagranicy, będzie musiał zapłacić najpierw 19% zaliczkę, a następnie uzupełnić podatek według skali progresywnej, czyli maksymalnie do wysokości 40%. Obecnie w specjalistycznych mediach dyskutowane są ewentualne zmiany tych regulacji.

Pełną informację o opodatkowaniu zysków kapitałowych oraz zalecenia, w jaki sposób ująć je w swoich rocznych zeznaniach podatkowych inwestorzy mogą zdobyć w biurach maklerskich.

Źródła: strony internetowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Kodeks Spółek Handlowych, informacje Domu Maklerskiego PKO BP, Rzeczpospolita


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 8

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze