Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

ZUS: Kiedy i jakie dokumenty składa się do ZUS

Ocena: 2.0, Liczba oddanych głosów: 17Ocena: 2.0, Liczba oddanych głosów: 17Ocena: 2.0, Liczba oddanych głosów: 17Ocena: 2.0, Liczba oddanych głosów: 17Ocena: 2.0, Liczba oddanych głosów: 17
17
środa, 27 października 2004 18:50
Zdjecie: ZUS: Kiedy i jakie dokumenty składa się do ZUS

Przypominamy jakie są terminy składania dokumentów i wpłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez pracodawców i ubezpieczonych w systemie emerytalnym.

Kapitał początkowy

 • nie później niż do 31 grudnia 2003 r. płatnik był zobowiązany do skompletowania dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału początkowego dla ubezpieczonych i przekazanie tej informacji na żądanie organu rentowego
 • nie później niż do 31 grudnia 2006 r. ubezpieczeni oraz płatnicy składek zobowiązani są do przekazywania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dokumentacji umożliwiającej wyliczenie kapitału początkowego.

Terminy płacenia składek na ubezpieczenie

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze pozaubezpieczeniowe za dany miesiąc należy naliczyć i opłacić:

 • do 5. dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
 • do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
 • do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy

W podanych wyżej terminach płatnik przesyła również deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Płatnicy składek zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat kopie złożonych do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty.

Deklaracje rozliczeniowe korygujące

Płatnik składek jest zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane, w każdym przypadku gdy jest zobowiązany złożyć imienny raport korygujący. Imienny raport korygujący płatnik zobowiązany jest złożyć w przypadku konieczności korekty danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym w razie stwierdzenia nieprawidłowości:

 • przez płatnika we własnym zakresie - w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia nieprawidłowości
 • przez zakład w drodze decyzji  - w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji
 • przez zakład w drodze kontroli - w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli

Z zastrzeżeniem, że najpóźniej do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego płatnicy składek zobowiązani są sprawdzić prawidłowość danych przekazanych do ZUS w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego.

Terminy przekazywania dokumentów zgłoszeniowych

Zgłoszenie  płatnika składek (druki ZUS ZPA lub ZUS ZFA). Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia formularza w terminie 7 dni od:

 • daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby
 • daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego dla ubezpieczonych zobowiązanych do płacenia składek wyłącznie na własne ubezpieczenia albo składek na ubezpieczenie osób z nimi współpracujących.

Analogiczne zasady stosuje się do zgłoszeń płatników rozliczających i opłacających składki za osoby podlegające wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkowe uregulowania dotyczą:

 • twórców i artystów - składają zgłoszenie (formularz ZUS ZFA) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców
 • osób zobowiązanych do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (z wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność) - składają zgłoszenie płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych, na formularzu ZUS ZUA, ZUS ZZA, a w przypadku osób kontynuujących ubezpieczenia emerytalne i rentowe także na formularzu ZUS ZWUA.

Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 17

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze