Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

ZUS: Dokumenty emeryta - kapitał początkowy

Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 10Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 10Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 10Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 10Ocena: 1.5, Liczba oddanych głosów: 10
10

Jak zdobyć te dokumenty, co zrobić jeśli zlikwidowano firmę, w której pracowaliśmy..? Osoby, które 31 grudnia 1998 roku nie ukończyły jeszcze 30 lat muszą udokumentować zarobki, które osiągali podczas całej kariery zawodowej. Starsi mogą sobie wybrać okres, z którego zarobki chcą przyjąć jako podstawę do obliczania kapitału początkowego: dziesięć kolejnych lat z okresu od 1980 do 1998 roku albo 20 dowolnych lat ze stażu pracy. Oczywiście, powinno się wybrać te lata, w których pracownik zarabiał najlepiej. Zaświadczenia o osiąganych zarobkach dostarcza się na wspomnianym już druku Rp-7. Wystawia go pracodawca, jego następca prawny lub Agencja Nieruchomości Rolnych jeśli ubezpieczony był kiedyś zatrudniony w PGR.

I tutaj mogą zacząć się problemy. Pracodawcy często wystawiają druki Rp-7 z błędami, nie wykazują urlopów wychowawczych ani bezpłatnych, źle rozpisują składniki wypłat itp. Dodatkowo, firmy niechętnie wydają wymagane przez ZUS dokumenty byłym pracownikom, gdyż jest to dla nich dodatkowa praca. Pojawiły się nawet takie, które żądają kilkudziesięciu złotych opłaty za wydanie pojedynczego dokumentu!

W druku Rp-7 powinno się zaznaczać tylko stałe składniki wynagrodzenia, to jest pensję zasadniczą i stałe dodatki (np. funkcyjne  lub stażowe), określane jako konkretna, ustalona kwota lub procent od takiej kwoty. Zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy nagrody można uwzględnić tylko wtedy, gdy możemy udowodnić, że były wypłacane w określonej wysokości i były od nich odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Nie można na przykład uwzględnić premii od wyników, ponieważ jest ona zmienna. Jeżeli wynagrodzenie było uzależnione od liczby przepracowanych godzin, można je uwzględnić gdy zachowała się dokumentacja poświadczająca ilość rzeczywiście przepracowanych godzin.

Co zrobić, jeśli firma w której ubezpieczony pracował została zlikwidowana? Zaświadczenie Rp-7 mogą wtedy wydać instytucje przechowujące dokumenty po takim zakładzie, na przykład jego organ założycielski, archiwum lub firma przechowalnicza.

Jeśli pracownik w żaden sposób nie może zdobyć dokumentacji Rp-7 ani od byłego pracodawcy, ani od wspomnianych wyżej instytucji, może zamiast nich przedłożyć do ZUS legitymacje ubezpieczeniową zawierającą wpisy o zatrudnieniu lub wynagrodzeniu albo kartę wynagrodzeń z firmową pieczątką, podpisem i imienną pieczątką osoby, która dokonywała wpisów lub osoby, która była odpowiedzialna za wpisy podczas stosunku pracy. W ostateczności, jeśli nie da się odnaleźć dokumentacji firmy, do ustalenia osiąganych w przeszłości wynagrodzeń mogą posłużyć umowy o pracę, aneksy do nich i świadectwa pracy.

Niektórym osobom zarobki może potwierdzić sam ZUS. Dotyczy to zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze domów prywatnych po 1970 roku, pracowników nieuspołecznionych zakładów pracy, a od 1 stycznia 1990 r. także pracowników zakładów zatrudniających do 20 osób. Muszą oni tylko podać okres pracy , nazwę zakładu lub nazwisko pracodawcy oraz Numer Konta Płatnika (NKP) jeśli go znają.

ZUS potwierdza też zarobki osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, przedstawicieli wolnych zawodów, w tym np. rzemieślników (za okres od 1 lipca 1965 r.), właścicieli taksówek (od 1 marca 1970 r.), prowadzących działalność handlowo-usługową (od 25 sierpnia 1973 r.), twórców i artystów objętych zaopatrzeniem emerytalnym twórców (od 1 stycznia 1974 r.), adwokatów wykonujących zawód indywidualnie, poza zespołem (od 27 czerwca 1984 r.) i duchownych (od 1 lipca 1989 r.) pod warunkiem podania przez nich okresu prowadzenia działalności i adresu oraz NKP.
Termin składania kompletnych dokumentów upłynął z końcem grudnia 2003 roku. Jednak istnieje możliwość przedłużenia terminu nadesłania akt, w przypadku, gdy w dokumentach pracownika występują braki, pracodawca może wystąpić o wyznaczenie innego terminu. Osoby, za które była odprowadzana składka przed 1999 rokiem, a w chwili obecnej nie są objęte ubezpieczeniem społecznym, czyli na przykład nie są zatrudnione, mogą gromadzić i składać dokumenty do końca 2006 roku w odpowiednim oddziale ZUS. Ten sam termin obowiązuje ZUS przy ostatecznym wyliczeniu kapitału początkowego dla wszystkich ubezpieczonych.
Źródła: ZUS, KNUiFE
Autor artykułu
Marcin Szaleniec


Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 10

Ilość komentarzy: 0
Wasze komentarze