Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiających właściwe jej działanie.. Dowiedz się więcej. Akceptuje

Korzyści z przystąpienia do strefy euro - efekty bezpośrednie

Ocena: 3.7, Liczba oddanych głosów: 36Ocena: 3.7, Liczba oddanych głosów: 36Ocena: 3.7, Liczba oddanych głosów: 36Ocena: 3.7, Liczba oddanych głosów: 36Ocena: 3.7, Liczba oddanych głosów: 36
36
Czwartek, 17 grudnia 2009  12:42 | Autor: Marek Rozkrut NBP
Zdjecie: Korzyści z przystąpienia do strefy euro - efekty bezpośrednie

Przystąpienie do strefy euro wiąże się z licznymi korzyściami z posiadania wspólnej waluty. Efekty bezpośrednie to takie, które zauważymy od razu po przyjęciu wspólnej waluty. Są one wynikiem jednorazowej i trwałej zmiany warunków po przystąpieniu do strefy euro.

 

 

Jednym z takich efektów jest eliminacja kosztów transakcyjnych.

Po przystąpieniu do unii monetarnej, złoty zostanie zamieniony na euro, a więc kurs wymiany pomiędzy tymi walutami przestanie istnieć. W rezultacie nie będziemy już ponosić bezpośrednich kosztów finansowych, związanych z zamianą złotówek na walutę eurolandu i vice versa oraz z zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym. Dla większości z nas najbardziej widoczna jest marża pobierana w kantorach i bankach, odpowiadająca różnicy między kursem kupna i sprzedaży walut (czasem ponosimy także dodatkową opłatę za operację wymiany walut).

Dzięki eliminacji kursu wymiany złotego na euro spadną też koszty administracyjne, jakie ponoszą przedsiębiorstwa w związku z działalnością obejmującą operacje walutowe.

Korzyści z eliminacji kosztów transakcyjnych są tym większe, im więcej jest dokonywanych operacji wymiany waluty krajowej na euro. Wolumen tych transakcji jest związany ze stopniem otwartości danej gospodarki, tzn. wielkością jej eksportu oraz importu w relacji do PKB. Polska coraz więcej eksportuje i importuje, dlatego korzyści z eliminacji kosztów transakcyjnych zyskują na znaczeniu.

Eliminacja ryzyka kursowego i spadek stóp procentowych.

To kolejny efekt bezpośredni przyjęcia euro. W momencie przystąpienia do unii monetarnej przestanie istnieć kurs wymiany złotego na euro, a więc wyeliminowane zostanie związane z tym ryzyko kursowe. Ryzyko kursowe wiąże się z nieoczekiwaną zmianą kursu złotego wobec euro, która może spowodować spadek wartości aktywów lub wzrost naszych zobowiązań.

Przykład: Umocnienie (aprecjacja) złotego z 4,20 do 4,00 zł za euro spowoduje, że Pan Jan otrzymując 10 tys. euro za sprzedane towary dostanie nie 42 tys., ale 40 tys zł (a więc o 2 tys. zł mniej). Z kolei osłabienie (deprecjacja) złotego z 4,20 do 4,40 zł za euro spowoduje, że Pan Krzysztof mający zapłacić 10 tys. euro za sprowadzone towary zapłaci nie 42 tys., ale 44 tys. złotych (a więc o 2 tys. zł więcej).

Takie zmiany kursu walutowego utrudniają planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i zwiększają związane z nią ryzyko, bo możemy zapłacić więcej, albo otrzymać mniej niż myśleliśmy. Może to spowodować, że niektórzy przedsiębiorcy zrezygnują z pewnych działań ze względu na obawę, że mogą ponieść stratę. Eliminacja ryzyka kursowego poprawi więc warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszy się niepewność co do poziomu przyszłych przychodów i kosztów, co będzie sprzyjać rozwojowi wymiany handlowej. Zmniejszy się także ryzyko inwestycyjne naszego kraju w oczach inwestora zagranicznego, który nie będzie się już obawiać zmian kursu, a tym samym kosztów prowadzenia działalności na terenie naszego kraju.

Przykład: Firma zagraniczna stawiająca fabrykę w Polsce chce produkować i sprzedawać na eksport pralki. Za sprzedaną pralkę firma dostaje 400 euro, a koszt jej wyprodukowania wynosi 350 euro. Koszty, w tym płace dla polskich pracowników, są jednak ponoszone w złotych. W rezultacie, jeśli kurs złotego umocni się wobec euro o 20%, to koszt wyprodukowania pralki wyniesie już 350 + 20% z 350 = 420 euro, a więc działalność nie będzie już opłacalna, gdyż za sprzedaną pralkę firma dostanie tylko 400 euro.

Po przystąpieniu Polski do unii monetarnej inwestor nie będzie się już musiał obawiać takich przykrych "niespodzianek kursowych".

Przyjęcie wspólnej waluty powinno zatem prowadzić do zwiększonego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które istotnie wpływają na rozwój gospodarczy całego kraju (zobacz fragment o korzyściach długookresowych).

Oprócz kosztów transakcyjnych, do czasu przystąpienia do strefy euro będziemy musieli ponosić także inne koszty związane z kursem wymiany, gdyż za ryzyko i niepewność, niestety, płaci się cenę. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w wyższych stopach procentowych, gdyż inwestujący w polskie aktywa (np. rządowe obligacje) domaga się odpowiedniej rekompensaty za ryzyko, jakie ponosi w związku z możliwą zmianą wartości polskiej waluty w relacji do euro. Eliminacja tego ryzyka po przyjęciu euro spowoduje więc spadek stóp procentowych, a tym samym obniżenie kosztu kapitału dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz spadek kosztów obsługi zadłużenia polskiego rządu..

Bardzo zauważalną i natychmiastową zmianą po przystąpieniu do strefy euro będzie to, że poziom stóp krótkoterminowych nie będzie już determinowany przez decyzje NBP, ale przez politykę EBC. W rezultacie po przyjęciu wspólnej waluty stopy krótkoterminowe zrównają się z tymi w strefie euro. Jeśli dzisiaj oprocentowanie naszego kredytu zależy od stawki WIBOR, która oznacza stopę procentową, po jakiej polskie banki pożyczają sobie pieniądze, to w przyszłości będzie ona zastąpiona niższą stawką EURIBOR, która funkcjonuje w strefie euro. Niższy będzie więc koszt pozyskania kapitału, w tym koszt kredytu, co będzie sprzyjać wzrostowi inwestycji, wygładzaniu konsumpcji i wzrostowi gospodarczemu.

Przykład: kupujemy 100 euro (po kursie 3,90 PLN za euro), musimy za nie zapłacić 390 PLN, a gdy sprzedajemy 100 euro (po kursie 3,80 PLN za euro), dostaniemy za nie tylko 380 PLN. Te 10 złotych różnicy nie będzie już nas obciążać wejściu do unii monetarnej, bo wtedy będziemy mieć już jeden wspólny pieniądz.

Autor artykułu
Marek Rozkrut NBP

Ocena:
1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek
Liczba oddanych głosów: 36

Zobacz również

Ilość komentarzy: 0 Pokaż wszystkie Dodaj komentarz

Wasze komentarze