Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

PODAŻ

       Drzewo haseł kluczowych

Podaż to ilość towarów i usług, które przy danej cenie oferowana jest do sprzedaży przez producentów.

Podaż zgłaszana jest przez indywidualnych producentów, jednak po zsumowaniu jej u wszystkich sprzedających uzyskamy łączną podaż rynkową. Podaż ta styka się na rynku z popytem, w rezultacie czego zostaje wyznaczona cena danego towaru lub usługi.

Maksymalna możliwa do zaoferowania podaż zsumowana dla wszystkich towarów i usług określa zdolności produkcyjne gospodarki. W skład podaży towarów i usług wchodzić mogą zarówno dobra wytwarzane w kraju, jak importowane.

Podaż

Punkt równowagi rynkowej wyznaczony jest przez przecięcie krzywej popytu i podaży (punkt A). Popyt jest ujemnie powiązany z poziomem cen (im większa cena, tym niższy popyt), a podaż jest powiązana dodatnio (im większa cena, tym większa podaż). Równowaga osiągana jest przy cenie P1.  Gdyby cena była niższa – np. na poziomie P2 – popyt wynosiłby C, a podaż B i popyt byłby wyższy od podaży.  Na rynku nastąpiłby więc wzrost cen.
 

Zobacz również


« powrót