Strona nbportal.pl używa ciasteczek (cookies) umożliwiajacych właściwe jej działanie. Dowiedz się więcej Akceptuję

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE

       Drzewo haseł kluczowych

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) występują wtedy, gdy inwestor zagraniczny staje się właścicielem lub współwłaścicielem przedsiębiorstwa działającego w danym kraju i w aktywny sposób wpływa na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

BIZ to przepływy kapitału przez granice państw, które polegają na zakupie już istniejących przedsiębiorstw albo tworzeniu nowych firm od podstaw. Przykłady BIZ to:

• budowa nowej fabryki przez inwestora z innego kraju;
• zakup co najmniej 10% akcji danej firmy przez obcego inwestora;
• pożyczki od firm „matek” dla firm „córek”;
• inwestowanie w kraju części zysków przedsiębiorstw, mających obcych właścicieli (tzw. reinwestowanie zysków).

BIZ kierują się tam, gdzie koszty wytwarzania danych produktów są najniższe i firmy mogą odnieść korzyści wielkiej skali, rozpoczynając masową produkcję. Właściciele BIZ, wybierając lokalizację, biorą pod uwagę konkurencyjność danego kraju. Kraje usiłują przyciągać BIZ, gdyż przynoszą one z reguły nowe technologie, lepszą organizację pracy oraz zarządzanie, dzięki czemu spadają koszty i ceny wytwarzanych przez nie produktów i świadczonych usług. Gospodarka staje się zatem nowocześniejsza. Dzięki nim powstają też nowe miejsca pracy, zwłaszcza, jeśli nowy zakład powstaje „w szczerym polu”. Miejsca pracy powstają również w otoczeniu firmy, która sama zaczyna zgłaszać popyt na surowce, półprodukty i usługi. Zdarza się, że przejęcie przedsiębiorstwa przez obcy kapitał doprowadza do zwolnień pracowników, ale oznacza to, że byli oni źle wykorzystani przez poprzedniego właściciela. Zbędni pracownicy mają szanse znaleźć zajęcie tam, gdzie ich praca wytwarza wyższy produkt. W ten sposób rośnie też wydajność pracy w gospodarce, gdyż pracownicy trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebni. BIZ do kraju i z kraju są ujmowane w rachunku finansowym bilansu płatniczego.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Poczynając od początku lat 90-tych Polska stała się jedną z atrakcyjnych lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali Europy i świata. Po spowolnieniu napływu inwestycji w latach 2001-03, związanym zarówno z recesją w Polsce jak z ogólnym spadkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, obecnie napływy inwestycji osiągają znów znaczną wielkość.

 

« powrót