Pokaż/Ukryj opcje strony

Ekonomia na co dzień - XII edycja

W 2014 r. ruszyła kolejna, XII już edycja projektu edukacyjnego „Ekonomia na co dzień”. Realizowany przy wsparciu NBP przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów polskich szkół gimnazjalnych.

Celem projektu jest dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej oraz rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych, tak aby potrafili zrozumieć procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania zasobami w życiu codziennym. Ideą nadrzędną jest łączenie zdobywania wiedzy przez uczniów z podejmowaniem przez nich działań praktycznych i rozwiązywaniem sytuacji problemowych. Program uczy gimnazjalistów m.in. jak racjonalnie gospodarować finansami, sporządzać budżet, korzystać z usług banku i praw konsumenta, poruszać się na rynku pracy, zarządzać czasem, konsekwentnie realizować wyznaczone cele, przewidywać skutki własnych działań, zakładać własną działalność gospodarczą.
Projekt ma jednocześnie ułatwiać planowanie własnej kariery zawodowej poprzez wytyczanie ścieżki edukacyjnej (dostrzegania zależności między możliwościami odniesienia sukcesu w życiu zawodowym, a wykształceniem i własną kreatywnością).

Celem projektu jest również przygotowanie nauczycieli gimnazjum do stosowania aktywizujących metod nauczania oraz realizacji projektów uczniowskich w środowisku szkolnym i lokalnym. Projekt zakłada wyposażenie nauczycieli w materiały edukacyjne oraz narzędzia dydaktyczne pozwalające w atrakcyjny i przystępny dla gimnazjalisty sposób realizować tematykę ekonomiczną na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, godzinach wychowawczych, kołach zainteresowań, zajęciach dodatkowych, oraz lekcjach przedmiotowych. Planuje się, że w obecnej edycji weźmie udział 2400 nauczycieli, którzy przeszkolą 96 000 uczniów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl