Pokaż/Ukryj opcje strony

VII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Narodowy Bank Polski już po raz siódmy wspiera Program Stypendiów Pomostowych, który powstał w 2002 roku z inicjatywy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności aby pomóc młodym ludziom ze wsi i małych miast, szczególnie z terenów popegeerowskich, zrealizować aspiracje edukacyjne, wyrównać ich szanse dostępu do edukacji wobec rówieśników z miast.

W ramach VII edycji przyznano 1474 różne stypendia. Najwięcej bo 924 stypendia otrzymali studenci I roku. Program jest wspólnym przedsięwzięciem koalicji partnerów, w której skład obok Narodowego Banku Polskiego wchodzą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja PZU, Fundacja BRE Banku, Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademia Szkoleń i Kompetencji, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Grupy TP, i  koalicja 77 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. W imieniu koalicji Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

VII edycja Programu dla studentów I roku realizowana jest w trzech segmentach:
·        Segment IA - wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.
Adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników ppgr.
·        Segment IB - wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku S.A., Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Akademii Szkoleń i Kompetencji oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Adresowany jest do maturzystów, którzy byli laureatami II etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej.
      W segmentach IA i IB łącznie przyznano 402 stypendia.
·          Segment II - wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz koalicji 77 pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARF) i Fundację im. S. Batorego (FB) oraz wyłonionych do udziału w Programie w ramach konkursu Dyplom z Marzeń.
Adresowany jest do młodzieży, która otrzymała rekomendacje tychże organizacji.
W II segmencie przyznano 522 stypendia.
W roku akademickim 2008/2009 stypendium pomostowe wynosi 3800 zł i będzie wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca) po 380 zł miesięcznie.
 
Stypendyści VII edycji PSP (studenci I roku) studiują na 84 uczelniach. 52% na uniwersytetach, 27% na uczelniach technicznych, 7% na uczelniach medycznych. Najwięcej stypendystów studiuje w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (106 osób – 11%), 43 osoby studiują w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (4,7%) i w Politechnice Wrocławskiej – 41 osób (4,4%). Najczęściej wybieranymi kierunkami jest ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość – łącznie 125 osób (3,5%), filologie (72 osoby – 7,8%) oraz prawo i administracja (71 osób). Najwięcej stypendystów pochodzi z województwa warmińsko-mazurskiego (165 osób -17,9%), podkarpackiego (134 osoby – 14,5%) i lubelskiego (82 – 8,9%).
           
 
W ramach VII edycji przyznano także:
  •  366 stypendiów najlepszym studentom na II rok studiów;
  •  149 stypendiów najlepszym studentom III i IV rok studiujących na wybranych kierunkach ważnych dla rozwoju kraju;
  • 25 stypendiów stypendystom pomostowym, którzy dostali się do Programu SOCRATES/Erasmus w macierzystej uczelni (Program Studiuj za Granicą) oraz
  • po raz pierwszy 10 stypendiów studentom studiów doktoranckich. Stypendia doktoranckie wynoszą 18.000 zł rocznie.
 
 W ciągu 7 lat trwania Programu przyznano 8.423 stypendia na I rok studiów. Fundatorzy zgromadzili na ten cel 35 milionów złotych. 1708 stypendiów na II rok, 297 stypendiów na III i IV rok, 78 stypendiów w ramach Programu Studiuj za Granicą.  Wszyscy stypendyści studiują na 130 uczelniach w całej Polsce. 
Fundatorzy zgromadzili na realizację całego przedsięwzięcia 42 miliony zł, co pozwoliło na wypłacenie 10.500 różnych stypendiów.
W 2007 roku stypendyści I edycji Programu Stypendiów Pomostowych, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2002/2003, skończyli studia.
 
Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl