Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską

W środę 22 października 2008 r. w siedzibie Narodowego Banku Polskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP z najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem konkursu było stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych.

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę ogłoszenia konkursu tzn. w terminie 1.01.2006 r. – 31.12.2007 r.

Kapituła konkursu obradowała w składzie: Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły, Prof. dr hab. Mirosław Pietrewicz, Prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Prof. dr hab. Jacek Osiewalski, Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński.

Spośród prac magisterskich najwyższej oceniona została praca p. Małgorzaty Górniak „Realizacja polityki pieniężnej w Polsce w latach 1999-2006 w kontekście strategii bezpośredniego celu inflacyjnego". Kapituła przyznała autorce powyższej pracy pierwszą nagrodę w formie Nagrody Prezesa NBP w wysokości 10 tysięcy zł.

Drugą nagrodę w wysokości 7 tysięcy zł otrzymał p. Marcin Pietrzak za pracę „Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych. Podejście ekonomii eksperymentalnej"

W miejsce trzeciej nagrody Kapituła przyznała trzy wyróżnienia w wysokości 5 tys. zł.

Wyróżnienia otrzymali:

  • p. Bilge Kagan Ozdemir za pracę „Predicting Vulnerability to Crisis by Markov Switching Modeling: The Case of Turkey [Prognozowanie wrażliwości na kryzysy za pomocą modelowania przełącznikowego Markowa: przypadek Turcji], 
  • p. Paweł Kumor za pracę „Wpływ nierównomierności płac na wzrost gospodarczy w Polsce", 
  • p. Mirosława Klich „Implikacje kryzysu finansowego na rozwój społeczno-gospodarczy kraju na przykładzie Rosji".