Pokaż/Ukryj opcje strony

Ekonomia z Woronicza

Celem akcji była edukacja ekonomiczna Polaków, poprzez zapewnienie im podstawowych informacji dotyczących pojęć i mechanizmów ekonomicznych. W ramach projektu „Ekonomia z Woronicza” poprzez cykl programów telewizyjnych – seriali, programów rozrywkowych czy profilowanych programów publicystycznych – przekazaliśmy odbiorcy różnego typu i w różnym natężeniu, treści o charakterze edukacji ekonomicznej.

Odbiorcy projektu:
Projekt kierowany był do bardzo szerokiej rzeszy widzów TVP1, TVP 2 oraz użytkowników telewizji internetowej iTVP, w przedziale wieku 16 – 49 lat.

Terytorialnie zasięg realizacji projektu objął mieszkańców całego kraju. Program 1 TVP gwarantuje bowiem dotarcie do ok. 97 % mieszkańców kraju. Bardzo podobnie jest w wypadku Program 2 TVP, a więc możemy powiedzieć, że dzięki realizacji projektu na antenie telewizji publicznej dotarliśmy niemal do wszystkich mieszkańców Polski. Projekt objął swoim zasięgiem ok. 13 mln. osób w wieku 16-49 lat.

Intencją projektu było dotarcie zarówno terytorialnie jak i wiekowo, do jak najszerszej grupy odbiorców. Projekt skierowany był przede wszystkim do osób, które wiedze na temat ekonomi czerpią jedynie poprzez codzienne doświadczenia finansowe, a nie twardą wiedzę ekonomiczną.

Formy działań:

Realizacja Projektu trwała od 4 grudnia 2007 r., do 31 grudnia 2008 r. W ramach projektu w serialach: Plebania, Egzamin z życia, Klan oraz M jak Miłość, zamieszczone zostały wątki fabularne nawiązujące do tematyki ekonomicznej. Dodatkowo treści ekonomiczne przekazywane zostały w programach rozrywkowych takich jak: Duże dzieci, Teleranek, Orzeł czy Reszta, Pytanie na śniadanie, Kawa czy herbata i Dzień dobry w sobotę.

Główne cele projektu 
Podejmowana tematyka dotyczyła zjawisk ekonomicznych, z którymi spotyka się przeciętny obywatel. Zawartość merytoryczna audycji dotyczyła kilku mechanizmów ekonomicznych z zakresu gospodarki wolnorynkowej, finansów publicznych, rynku pracy, oszczędzania i inwestowania, polityki pieniężnej.
Realizacja projektu na antenach telewizji publicznej pozwoliła na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, w różnym wieku, o różnym stopniu znajomości zagadnień ekonomicznych i z różnym doświadczeniem życiowym.

Audycje objęte realizacja projektu podzielić można na kilka grup. W serialach edukacja ekonomiczna oparta była na formule utożsamiania się widza z losami poszczególnych bohaterów. Takie wplecenie treści ekonomicznych gwarantowało dotarcie do głębokiej świadomości odbiorcy, emocjonalnie zaangażowanego w fabułę serialu. 

  • Plebania, 
  • Egzamin z życia, 
  • Klan 
  • M jak Miłość,

W programach rozrywkowych edukacja ekonomiczna była przekazywana bardziej w pośredni sposób, jakby przy okazji. Dzięki formule rozrywkowej, trudne tematy ekonomiczne były bardziej przyswajalne i podświadomie trafiały do odbiorcy. 

  • Duże dzieci, 
  • Orzeł czy Reszta, 
  • Teleranek

Ostatnią grupą audycji są profilowane programy rozrywkowo – publicystyczne. Projekt objął realizację treści ekonomicznych w programach profilowanych do kobiet (gospodyń domowych) oraz do rolników.

  • Pytanie na śniadanie, 
  • Kawa czy herbata 
  • Dzień dobry w sobotę.

Miejsce realizacji projektu i jego zasięg:
Telewizja – Anteny: TVP1 i TVP 2
Internet: telewizja interaktywna www.itvp.pl