Pokaż/Ukryj opcje strony

Zaplanuj swoją przyszłość

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy m.in. z Fundacją Wspomagania Wsi jest uświadomienie mieszkańcom wsi potrzeby edukacji ekonomicznej i finansowej, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego gospodarowania własnymi środkami, umiejętnego rozpoznawania oraz korzystania z dostępnych na rynku usług finansowych.

Projekt wychodzi naprzeciw zdiagnozowanej potrzebie edukacji ekonomicznej w tym finansowej na poziomie podstawowym – planowanie budżetów rodzinnych, planowanie wydatków, oszczędzanie, korzystanie z oferty banków, kredytowanie.

Odbiorcami Projektu są osoby indywidualne - dorośli mieszkańcy wsi i małych miast, rekrutujące się z organizacji, z którymi współpracuje Fundacja Wspomagania Wsi oraz rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach, klubach, a także uczestnicy innych zajęć prowadzonych dla osób dorosłych przez współpracujące z Fundacją organizacje.

Głównym elementem projektu będą szkolenia trzech grup odbiorców przeprowadzone w oparciu o pakiet edukacyjny „Zaplanuj Swoją przyszłość”. Pakiet ten został stworzony z myślą o organizacjach, które mają potencjał krzewienia edukacji finansowej wśród osób o niskich dochodach. Wprowadza uczestników szkolenia w praktyczne zagadnienia edukacji finansowej ich codziennego życia oraz ma za zadanie przekonać uczestników warsztatów do celowości planowania własnych finansów domowych i systematycznego oszczędzania.

Szkoleniom będzie towarzyszyła kampania edukacyjna w formie konkursu prowadzona w regionalnych rozgłośniach radiowych oraz prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.witrynawiejska.org.pl lub www.fww.org.pl.