Pokaż/Ukryj opcje strony

Koło Rozwoju Przedsiębiorczych Talentów - Samodzielność

Program "Koło Rozwoju Przedsiębiorczych Talentów - Samodzielność", skierowany jest głównie do studentów pierwszego i drugiego roku wyższych uczelni. Organizatorami programu są Narodowy Bank Polski oraz Stowarzyszenie na Rzecz Promowania Przedsiębiorczych Postaw i Samodzielności Ekonomicznej SENS.

Celem programu jest wskazanie uczestnikom mało znanych, ale efektywnych i sprawdzonych praktycznie możliwości tworzenia i realizacji nowych projektów, mogących mieć wymierną wartość finansową i ekonomiczną. Uczestnicy będą mieli szansę rozwinięcia swoich pomysłów we współpracy z kolegami z innych kierunków studiów, a nawet innych uczelni, przy wsparciu merytorycznym i metodologicznym Stowarzyszenia SENS.

Odpowiednio przygotowane pomysły i projekty zostaną zaprezentowane przedsiębiorcom, którzy mogą być zainteresowani włączeniem ich do swojej oferty handlowej. W ramach współpracy, którą Stowarzyszenie SENS nawiązało z Raiffeisen Bank, autorzy projektów będą mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami - klientami tego banku. Współpraca z doświadczonymi przedsiębiorcami pomoże autorom pomysłów zdobyć praktyczną wiedzę, niezbędną do prowadzenia w przyszłości własnej firmy i stworzy im szansę autentycznej weryfikacji ich projektów przez rynek. Da też twórcom projektów możliwość uzyskania dochodów z tytułu praw autorskich lub na podstawie innych umów zawartych z przedsiębiorcami. Uczestnictwo w programie, może więc stać się pierwszym znaczącym krokiem w kierunku samodzielności ekonomicznej.

Aktywne dążenie do samodzielności ekonomicznej wymaga zrozumienia, że istotą przedsiębiorczości jest zaspokajanie potrzeb klientów, którzy za zaspokojenie tych potrzeb chcą i mogą zapłacić. Przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej osób, które są gotowe podjąć ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa, powinno więc obejmować nabywanie umiejętności identyfikowania potrzeb klientów, tworzenia nowych pomysłów na zaspokojenie tych potrzeb oraz nadawania pomysłom formy projektów, która umożliwia ich ocenę i stwarza przesłanki ich weryfikacji. Z tego powodu, chętni będą mogli wziąć udział w organizowanych równolegle z realizacją projektów warsztatach, w trakcie których będą mogli zapoznać się z doświadczeniem praktyków z tej dziedziny.

W pierwszym etapie programu obejmującym rok akademicki 2006/2007 planowany jest udział ok. 150 studentów z 9 ośrodków akademickich pracujących w 25 grupach.

Zgłoszenie chęci udziału prosimy kierować na adres: sens@stowarzyszeniesens.pl

Stowarzyszenie SENS, dzięki temu, że jego członkowie posiadają znaczące doświadczenie zawodowe w różnych specjalnościach, dysponuje możliwością fachowej, merytorycznej oceny zgłaszanych pomysłów i udzielenia wsparcia w tworzeniu projektów w następujących dziedzinach:

  • pedagogika
  • pomoce dydaktyczne
  • zabawki edukacyjne
  • rehabilitacja osób niepełnosprawnych
  • informatyka
  • elektronika i automatyka
  • motoryzacja
  • doradztwo z zakresu zagadnień pracowniczych

Możliwa jest także realizacja projektów poza wymienionymi wyżej obszarami, z tym, że będzie ona wymagała pozyskania do współpracy specjalistów spoza Stowarzyszenia SENS, w czym stowarzyszenie będzie mogło pomóc.