Pokaż/Ukryj opcje strony

Konkurs na pracę pisemną V edycja

W środę 14 czerwca 2006 r. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników V edycji konkursu na pracę pisemną organizowanego przez Narodowy Bank Polski we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (CODN) pod patronatem medialnym "Gazety Wyborczej" i "Gazety Szkolnej".

Do siedziby Centrali Narodowego Banku Polskiego zaproszeni zostali laureaci konkursu oraz opiekunowie merytoryczni ich prac. W tym roku Komisja Oceniająca, w skład której weszli:

  • Grzegorz Wójtowicz - Przewodniczący, NBP
  • Ryszard Kokoszczyński, NBP
  • Mirosław Sielatycki, CODN
  • Beata Łuba-Krolik, CODN
  • Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza
  • Tomasz Prusek, Gazeta Wyborcza
  • Adam Kowalski, Gazeta Szkolna

miała niełatwe zadanie wyłonienia 6 najlepszych esejów w kategorii "Gimnazja" spośród 567 prac oraz 6 najlepszych esejów w kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne" spośród 1358 nadesłanych prac.

Nagrodami w konkursie były czeki pieniężne na zakup sprzętu komputerowego, aparaty cyfrowe, publikacje na tematy ekonomiczne i drobne upominki rzeczowe. Nauczycielom laureatów, którzy udzielali im pomocy merytorycznej i formalnej w konkursie również przyznano nagrody pieniężne.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało łącznie 1925 prac. Tak duże zainteresowanie młodzieży konkursem świadczy o zapotrzebowaniu na tego typu projekty edukacji ekonomicznej. Wszystkim uczniom i ich nauczycielom należą się słowa uznania za podjęcie się tak trudnej tematyki, jaką w tym roku było bezrobocie i rynek pracy. Przypomnijmy, że gimnazjaliści pisali na temat Od czego zależy liczba powstających miejsc pracy?, zaś uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - Jakie są przyczyny bezrobocia i co może je skutecznie zmniejszyć?

Poniżej zamieszczamy tekst podsumowujący tegoroczną edycję, listę laureatów wraz z nagrodzonymi pracami oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród.  

Lista laureatów V edycji konkursu:

Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2006 r., Komisja oceniająca prace pisemne nadesłane na ogólnopolski konkurs dokonała wyboru laureatów:

W kategorii: Gimnazja

I miejsce otrzymuje Patryk Kowalski z Wrocławia, woj. dolnośląskie, uczeń Gimnazjum w Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Bielanach Wrocławskich, praca napisana pod opieką nauczycielki Doroty Waligóry

II miejsce otrzymuje Daniel Glejzer z Gniezna, woj. wielkopolskie, uczeń Gimnazjum Nr 4 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie, praca napisana pod opieką nauczyciela Michała Glejzera.

III miejsce otrzymuje Magdalena Krawczuk z Woli Uhruskiej, woj. lubelskie, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Woli Uhruskiej, praca napisana pod opieką nauczycielki Gabrieli Jankowskiej

Wyróżnienia otrzymują:

Karolina Sieler z Wrocławia, woj. dolnośląskie, uczennica Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu, praca napisana pod opieką nauczycielki Ewy Jarmakowicz.

Adam Balcerzak z Inowrocławia, woj. kujawsko-pomorskie, uczeń Gimnazjum Nr 4 im. Zygmunta Wilkowskiego w Inowrocławiu, praca napisana pod opieką nauczycielki Joanny Radzikowskiej.

Katarzyna Krakowiecka z Częstochowy, woj. śląskie, uczennica Gimnazjum Nr 22 w Częstochowie, praca napisana pod opieką nauczycielki Urszuli Paszkowskiej.

W kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce otrzymuje Dorota Orłowska z miejscowości Jezierce, woj. pomorskie, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim, praca napisana pod opieką nauczyciela Daniela Rutkowskiego.

II miejsce otrzymuje Piotr Lipiński z Warszawy, woj. mazowieckie, uczeń XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, praca napisana pod opieką nauczycielki Marty Szczygłowskiej.

III miejsce otrzymuje Karolina Kozikowska z Gorzowa Wielkopolskiego, woj. lubuskie, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, praca napisana pod opieką nauczycielki Magdaleny Buszyńskiej.

Wyróżnienia otrzymują:

Andrzej Szczerban ze Świebodzina, woj. lubuskie, uczeń Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze, praca napisana pod opieką nauczycielki Barbary Reguły.

Karol Ząbczyk z Sędziszowa Małopolskiego, woj. podkarpackie, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim, praca napisana pod opieką nauczyciela Tomasza Przywary.

Michał Kellerz Gdyni, woj. pomorskie, uczeń technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, praca napisana pod opieką nauczycielki Krystyny Skalskiej.