Pokaż/Ukryj opcje strony

Projekty w realizacji

Lista wspieranych przez Narodowy Bank Polski  inicjatyw edukacyjnych, których celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, służących zrozumieniu zasad działania banku centralnego, gospodarki rynkowej, procesów ekonomicznych, w tym dotyczących Unii Gospodarczej i Walutowej.